top of page

Ieuenctid
Llysgenhadon Iechyd Meddwl

TRP.png

Nod ein Prosiect Gwydnwch Pobl Ifanc yn yr Arddegau yw meithrin gwytnwch mewn pobl ifanc ac yn ei dro eu haddysgu sut i gefnogi ac adeiladu gwydnwch mewn eraill.

Nod ein rhaglen ar-lein yw addysgu cyfranogwyr am wytnwch ac iechyd meddwl cadarnhaol. Mae’r sesiynau yn anfygythiol, yn rhyngweithiol, ac mae’r cynnwys yn hyrwyddo datblygiad adnoddau personol mewn modd sensitif megis hunangred, hunan-barch, hunanhyder a chymhwysedd cymdeithasol gyda’r nod o wella eu gallu i gyrraedd eu llawn botensial.

 

 Mae'r sesiynau'n rhagweithiol ac yn annog cyfranogwyr i adeiladu eu portffolio eu hunain o gyflawniadau er mwyn ennill gwobr hyfforddi ardystiedig. Mae'r rhaglen yn hyrwyddo cysyniadau gwytnwch ac mae cyfranogwyr yn cael eu grymuso i rannu eu sgiliau newydd eu dysgu yn eu rhwydweithiau eu hunain ac yn eu hiaith eu hunain. 

  • Dysgwch am wytnwch a sut i hybu iechyd meddwl cadarnhaol

  • Mae cyfranogwyr yn derbyn tystysgrif i hybu eu proffil allgyrsiol 

  • Rhaglen 6 Wythnos yn cael ei darparu ar-lein

CYSYLLTWCH Â NI

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych

Business Owner

0330 202 0283

  • White Facebook Icon

Dewch o hyd i ni ar Facebook

bottom of page